Izabela Skierska

polska mediewistka

Izabela Skierska (ur. 4 grudnia 1967 w Szczecinku, zm. 2 kwietnia 2014 w Poznaniu) – historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Polskiej Akademii Nauk.

Izabela Skierska
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 4 grudnia 1967
Szczecinek
Data i miejsce śmierci 2 kwietnia 2014
Poznań
profesor nadzwyczajny
Specjalność: mediewistyka
Alma Mater Uniwersytet Łódzki
Doktorat 2002
Instytut Historii PAN
Habilitacja 2009
Instytut Historii PAN
profesor nadzwyczajny Instytutu Historii PAN
Uczelnia Instytut Historii PAN
Okres zatrudn. od 1991

ŻyciorysEdytuj

Absolwentka historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991). W 2002 roku obroniła doktorat w Instytucie Historii PAN (Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, promotor: Antoni Gąsiorowski). Habilitacja w 2009 tamże (Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce). Od 1991 pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w Zakładzie Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Od 2003 roku kierownik pracowni poznańskiej Słownika historyczno-geograficznego województwa poznańskiego w średniowieczu. Od roku 1999 sekretarz redakcji "Roczników Historycznych". Zajmowała się historią Kościoła w późnośredniowiecznej Polsce, a zwłaszcza jego administracją i sądownictwem.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. Antoni Gąsiorowski, przy współpracy Tomasza Jurka, Izabeli Skierskiej, Wincentego Swobody, Kraków: PAU 2000.
 • Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo IH PAN 2003.
 • Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508: Biblioteka Jagiellońska rkp. 258, t. 1-2, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" 2004.
 • Fontes et historia: prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, red. Tomasz Jurek i Izabela Skierska, Poznań - Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2007.
 • Sabbatha sanctifices: dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2008.
 • Szamotuły: karty z dziejów miasta. 2, pod red. Izabeli Skierskiej, Szamotuły Muzeum Zamek Górków, 2009.
 • Metryka czyli Album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551: Biblioteka Jagiellońska rkp. 259, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Warszawa: Wydawnictwo Neriton - Instytut Historii PAN 2010.
 • Szamotulska księga ławnicza z lat 1567-1579: Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz Ms. boruss. fol. 1002, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Szamotuły: Muzeum Zamek Górków - Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010.
 • Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402-1541, wydali Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Warszawa: Instytut Historii PAN 2011.
 • Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, z. 2: Tabliny-Unięcice, oprac. Paweł Dembiński, Tomasz Gidaszewski, Krystyna Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, Grażyna Rutkowska, Izabela Skierska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2014.

BibliografiaEdytuj

 • Anna Adamska, O dorobku naukowym Izabeli Skierskiej [w:] Memoria viva: studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), red. Grażyna Rutkowska i Antoni Gąsiorowski, Poznań - Warszawa: Instytut Historii PAN 2015, s. 63-77.
 • Bibliografia prac Izabeli Skierskiej [w:] Memoria viva: studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), red. Grażyna Rutkowska i Antoni Gąsiorowski, Poznań - Warszawa: Instytut Historii PAN 2015, s. 48-62.
 • Grażyna Rutkowska, Izabela Skierska (4 XII 1967-2 IV 2014), "Kwartalnik Historyczny" 122 (2015), nr 3, s. 623-627.
 • Tomasz Jurek, Izabela Skierska 1967-2014, "Czas Przeszły. Poznańskie studia historyczne" 1 (2014), nr 1/2, s. 193-196.
 • Tomasz Jurek, Izabela Skierska 1967-2014, "Roczniki Historyczne" 80 (2014), s. 287-291.
 • Izabela Skierska w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).