Otwórz menu główne

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) – Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej to samorząd zawodowy architektów, który składa się z 17 jednostek organizacyjnych tj. Krajowej Izby Architektów oraz 16 okręgowych izb architektów, działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa[1].

Spis treści

Cele IARPEdytuj

Nadrzędnym celem statutowym IARP jest „ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego” przez sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich członków IARP.

Działania samorządu architektów zmierzają w kierunku zagwarantowania najwyższej jakości projektów budynków z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego obiektu oraz działek sąsiednich. Muszą uwzględnić także interes inwestora, który często dąży do jak najtańszego zbudowania obiektu budowlanego, którego użytkownikiem końcowym nie będzie. Jednocześnie architekci zobowiązani są zachować wartości kulturowe i dbać o ład przestrzenny, jako dobro publiczne.

Przynależność do IARPEdytuj

Przynależność do właściwej okręgowej izby architektów jest warunkiem wykonywania zawodu architekta rozumianego jako projektanta obiektu budowlanego w zakresie jego architektury. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, czyli w zakresie zawodu architekta, będące członkami Samorządu Zawodowego Architektów, mają zastrzeżone prawo używania tytułu zawodowego „architekt z IARP” oraz prawo tworzenia projektów budowlanych w zakresie architektury i zagospodarowania terenu obiektu budowlanego.

Obecnie IARP liczy 12.500 czynnych członków (stan na luty 2019)

Struktura i działalność IARPEdytuj

W strukturze organizacyjnej Samorządu Architektów działa Krajowa Izba Architektów i jej organy (Krajowa Rada, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Dyscyplinarny, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) z siedzibą w Warszawie oraz szesnaście okręgowych izb architektów, które także powołują swoje organy z siedzibami w miastach wojewódzkich.

Izba Architektów wydaje dwumiesięcznik Zawód:Architekt[2]. Czasopismo rozsyłane jest do wszystkich członków IARP

Krajowa Rada Izby ArchitektówEdytuj

Władze IARP V Kadencji (2018-2022)

 • arch. Małgorzata Pilinkiewicz - Przezes IARP
 • arch. Piotr Żabicki - Skarbnik IARP
 • arch. Wojciech Gęsiak - Wiceprezes IARP
 • arch. Borys Czarakcziew - Wiceprezes ds. zagranicznych IARP
 • arch. Wojciech Gwizdak - sekretarz IARP
 • arch. Anna Kulińska - członek KRIA
 • arch. Grzegorz Jachym - członek KRIA
 • arch. Piotr Andrzejewski - członek KRIA
 • arch. Mariusz Szabłowski - członek KRIA
 • arch. Łukasz Krawontka - członek KRIA
 • arch. Ryszard Comber - członek KRIA
 • arch. Piotr Franta - członek KRIA
 • arch. Dominik Banaszak - członek KRIA

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725
 2. Zawód:Architekt (pol.). IARP. [dostęp 2015-08-01].

Linki zewnętrzneEdytuj