Izba Deputowanych (Chile)

Izba Deputowanych Chile - izba niższa chilijskiego Kongresu Narodowego. Składa się z 120 deputowanych wybieranych w systemie dwunominacyjnym - w każdym z 60 okręgów może być wybranych dwóch deputowanych przy czym każda partia bądź koalicja wystawić może jedynie dwóch kandydatów. W efekcie największe siły polityczne Chile Koalicja Partii na rzecz Demokracji i Alianza dzielą między siebie większość mandatów. System ten zapewnia stabilność sceny politycznej kraju.

Chile
Godło Chile
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Chile

Wikiprojekt Polityka