Izba Gospodarcza Polska - Korea Południowa

Izba Gospodarcza Polska – Korea Południowa (ang. Polish Korean Chamber of Commerce) powstała w 2008 w celu promocji stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Koreą Południową.

Izba Gospodarcza Polska – Korea Południowa
Polish Korean Chamber of Commerce
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

2008

Rodzaj stowarzyszenia

izba gospodarcza

Prezes

Bożena Giacchini

Nr KRS

0000306204

Data rejestracji

16 maja 2008

brak współrzędnych
Strona internetowa

Główne cele statutowe IzbyEdytuj

  • inicjowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei oraz promocja, reprezentowanie oraz ochrona polskich i koreańskich interesów gospodarczych,
  • tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
  • informowanie o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności polskich i koreańskich przedsiębiorców na obszarze działania Izby, w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei,
  • organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach organizacyjnych i ekonomicznych,
  • inicjowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa, wyrażanie opinii o projektach rozwiązań w dziedzinie polityki gospodarczej,
  • przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej w zakresie bezpośrednio związanym z działalnością członków,
  • informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu gospodarki na obszarze działania Izby oraz wyrażanie opinii w tym zakresie,
  • wspieranie promocji działalności członków Izby na obszarze jej działalności.

Zobacz teżEdytuj