Izba wytrzeźwień

Izba wytrzeźwień – placówka wspomagająca działanie służb porządku publicznego, w której doprowadzane osoby będące w stanie nietrzeźwości mogą być umieszczane na czas niezbędny do wytrzeźwienia.

OpisEdytuj

Instytucja izby wytrzeźwień powstała w Polsce w maju 1956 r. Początkowo były one uruchamiane przez miejskie rady narodowe[1]. Od 1999 r. izby wytrzeźwień mogą być prowadzone przez organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 000 mieszkańców i organy powiatu.

Pobyt w izbie wytrzeźwień opłaca osoba w niej zatrzymana[a] (jest to zwykle znaczna kwota; wyjątkowo od 16 stycznia do 31 grudnia 2013 opłat nie pobierano[2]).

ZadaniaEdytuj

 • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higienicznych i sanitarnych,
 • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy sanitarnej w nagłych przypadkach,
 • przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
 • informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu,
 • zachęcanie i motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Podstawy prawne działania izbEdytuj

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2075).
 • Statut izby wytrzeźwień, regulowany odpowiednią uchwałą właściwego samorządu.

Przepisy te zezwalają na zatrzymanie i przymus bezpośredni (na przykład przypięcie do łóżka lub zapięcie w kaftan bezpieczeństwa).

UwagiEdytuj

 1. W przypadku niedokonania tego i niemożności przymusowego wyegzekwowania opłaty koszt ten pokrywa samorząd powiatowy.

PrzypisyEdytuj

 1. Izby wytrzeźwień – jeszcze jedna forma walki z alkoholizmem. Gazeta Zielonogórska, 1956.04.13. [dostęp 2021-01-12].
 2. IAR: Doczekaliśmy się darmowego pobytu w izbie wytrzeźwień. gazetaprawna.pl, 2013-01-17. [dostęp 2013-01-17].