Izochiona

Izochiona (izochina) – izolinia łącząca punkty na mapie klimatycznej o takiej samej grubości pokrywy śnieżnej.