Polimorfizm białek

(Przekierowano z Izoforma)

Polimorfizm białek (polimorfizm białkowy) – zjawisko występowania co najmniej dwóch form strukturalnych (tzw. izoform) danego białka. Polimorficzne enzymy określa się osobnym terminem izoenzymy.

Polimorfizm białkowy i antygenowy znalazł zastosowanie w hodowli zwierząt:

Poszczególne frakcje białka odróżnia się za pomocą elektroforezy na różnych nośnikach, np. elektroforezą na bibule ustalono u bydła dwa typy hemoglobiny A i B.