Otwórz menu główne

Izopropanol

2-Propanol (Alkohol izopropylowy)

Izopropanol (propan-2-ol, alkohol izopropylowy) – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych. Jest najprostszym alkoholem drugorzędowym. Ma jeden izomer podstawnikowy, propan-1-ol.

Izopropanol
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C3H7OH
Inne wzory (CH3)2CHOH
Masa molowa 60,10 g/mol
Wygląd przezroczysta, bezbarwna, łatwopalna ciecz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 67-63-0
PubChem 3776[2]
Podobne związki
Podobne związki n-propanol, etanol, izobutanol
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC D08 AX05

OtrzymywanieEdytuj

Otrzymywany w przemyśle przez hydratację propylenu:

C3H6 + H2O → (CH3)2CHOH

Poprzez odwodornienie izopropanolu uzyskuje się aceton:

(CH3)2CHOH → (CH3)2CO + H2

ZastosowanieEdytuj

Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPLC oraz w syntezie chemicznej jako odczynnik do wprowadzania grupy izopropylowej i izopropoksylowej.

70% wodny roztwór stosowany jest jako płyn antyseptyczny.

Znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym jako środek stosowany w roztworach nawilżających w stężeniu do 12%.

Jest stosowany jako tańszy zamiennik etanolu lub metanolu, w sytuacjach gdy czystość zwykłego spirytusu skażonego (denaturatu) jest niewystarczająca, np. do czyszczenia precyzyjnych układów optycznych. Ze względu na to, że izopropanol jest obojętny dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, dostępne są jego różne preparaty do zastosowania technicznego (czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów dyskowych, rolek gumowych, urządzeń mechaniki precyzyjnej czy do usuwania żywiczejących środków smarnych i tuszów wodoodpornych).

Ze względu na mieszalność z wodą stosowany jest jako dodatek do paliw w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody i zapobiegania powstawania korków lodowych w przewodach paliwowych.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. Izopropanol (CID: 3776) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. a b c d e Lide 2009 ↓, s. 3-442.
  4. Lide 2009 ↓, s. 6-67.
  5. Lide 2009 ↓, s. 6-176.
  6. Lide 2009 ↓, s. 6-128.
  7. Lide 2009 ↓, s. 9-53.
  8. a b Izopropanol (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-27].
  9. Izopropanol (nr 34965) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych (ze względu na zmianę sposobu wywołania karty charakterystyki, aby pobrać kartę dla obszaru USA, na stronie produktu należy zmienić lokalizację na "United States" i ponownie pobrać kartę). [dostęp 2015-03-27].
  10. a b Lide 2009 ↓, s. 15-20.

BibliografiaEdytuj