Izoschizomery (gr. σχίζω, skhízō - rozdzierać, ciąć + izomer) to enzymy restrykcyjne rozpoznające tę samą sekwencję DNA[1].

Swoimi izoschizomerami są na przykład enzymy SphI, rozponający i tnący sekwencję 5'-CGTACG-3' i BbuI, także rozpoznający i tnący 5'-CGTACG-3'[2]. Zwykle pierwszy poznany enzym rozpoznający i trawiący daną sekwencję jest prototypem rodziny, a każdy następny uważany jest za jego izoschizomer. Izoschizomery są zazwyczaj izolowane z różnych szczepów bakterii, w związku z czym mogą wymagać różnych warunków reakcji.

Z kolei enzymy, który rozpoznaje tę sama sekwencję, ale tną ją w różnych miejscach, zwane są neoschizomerami. Neoschizomery są specyficznym podtypem izoschizomerów[1].

Przykładem neoschizomerów są enzymy SmaI, rozpoznający i tnący sekwencję 5'-GGGCCC-3' i XmaI, rozpoznający tę samą sekwencję, ale tnący ją w innym miejscu - 5'-GGGCCC-3'[3].

PrzypisyEdit

  1. a b Isoschizomers (ang.). New England Biolabs, Inc. [dostęp 2010-04-19].
  2. E. Aubert, S. Spurgeon, W. Ray, J. Davies. Purification and characterization of an isoschizomer of SphI from Bacillus circulans.. „Nucleic Acids Res”. 18 (20), s. 6152, Oct 1990. PMID: 2146591. 
  3. BE. Froman, RC. Tait, CI. Kado, RL. Rodriguez. Purification of restriction endonuclease XcyI from Xanthomonas cyanopsidis.. „Gene”. 28 (3), s. 331-5, Jun 1984. PMID: 6086461.