Izosteria

Izosteria – podobieństwo właściwości fizycznych tych cząsteczek, które składają się z takiej samej liczby atomów i mają tę samą ogólną liczbę elektronów.

Przykład: dwutlenek węgla (CO2) i tlenek azotu I (N2O).