Otwórz menu główne

Józef Malicki herbu Junosza, z m. Uherce Mineralne i z Malic (zm. 1787) – kasztelan sanocki w latach 1766-1769, podkomorzy sanocki w latach 1765-1766, chorąży sanocki w latach 1758-1765, stolnik sanocki w latach 1750-1758, skarbnik sanocki w latach 1748-1750, pisarz grodzki sanocki w latach 1741-1758[1].

Poseł z województwa ruskiego, (1764 r.), właściciel Uherc Mineralnych i kilku wsi bieszczadzkich.

Był posłem na sejm konwokacyjny 1764 roku z ziemi sanockiej[2]. W 1764 roku był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa ruskiego[3]. W 1766 roku został wyznaczony senatorem rezydentem[4].

W 1767 roku przystąpił do konfederacji radomskiej.[5]

Ożenił się z Pełczanką i miał z nią córkę, którą wydał za Przeczkowskiego. Miał siostry wspomniane w Złotej księdze szlachty polskiej.

Ufundował i przeznaczył plac leżący w bezpośrednim sąsiedztwie swojego dworu w 1745 r. na parafię rzymskokatolicką i kościół w Uhercach ukończony w 1757 r., przy współudziale ks. Jakuba Jaworskiego.

Zdaniem Kacpra Niesieckiego: "dobry senator, prawy obywatel".

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 364.
  2. Dyaryusz seymu convocationis siedmio- niedzielnego warszawskiego : zdania, mowy, projekta y manifesta w sobie zawierający, przez sessye zebrany r. p. 1764., fol. 88.
  3. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 69.
  4. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 222.
  5. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego w dalszym ciągu Wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. Ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T.23. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772, oprac. Antoni Prochaska, Lwów 1928, s. 559.

BibliografiaEdytuj

  • Kasper Niesiecki: Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.. 1841, s. 327.
  • Teodor Żychliński: Złota księga szlachty polskiéj. 1993, s. 200.