Józef Stanisław Orczyk

polski ekonomista

Józef Stanisław Orczyk (ur. 4 stycznia 1940 w Śremie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN[1]. Stypendysta Fundacji Fulbrighta[2]. Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w latach 2013–2021[3].

Józef Orczyk
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

4 stycznia 1940
Śrem

Zawód, zajęcie

ekonomista, historyk, pedagog

profesor zwyczajny nauk ekonomicznych
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doktorat

1967 – ekonomia
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Habilitacja

1978 – ekonomia
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Profesura

1982

Doktor honoris causa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 2022
nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Rektor
Uczelnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Okres spraw.

2013–2021

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Medal Komisji Edukacji Narodowej

Życiorys edytuj

Ukończył Liceum im. Józefa Wybickiego w Śremie w 1957 roku. Absolwent studiów historycznych (1962) i pedagogicznych (1963) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów ekonomicznych (1965) Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu[1].

Po zakończeniu studiów odbył staż naukowy w Katedrze Historii Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Wspierany przez profesora Władysława Rusińskiego, który pełnił wówczas obowiązki Rektora WSE, przygotował rozprawę doktorską, którą obronił w 1967 roku[4].

W latach 1970–1971 uzyskał stypendium Fulbrighta. W czasie pobytu w USA przebywał głównie na The University of Chicago, jak również na innych uniwersytetach (trzy miesiące w Berkeley)[5].

Pracę habilitacyjną obronił w 1978, a tytuł profesora uzyskał w 1982[5]. W 1982 uzyskał stypendium IREX, a w 1990 stypendium DAAD[6].

W latach 1972–1974 był I sekretarzem Komitetu Uczelnianego PZPR na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Kierownik Studium Pedagogicznego Akademii Ekonomicznej w latach 1972–1987; dyrektor Międzywydziałowych Studiów dla Pracujących Akademii Ekonomicznej 1975–1981; dyrektor Instytutu Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej 1983–1991; prorektor ds. dydaktyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1987–1990. Od 1991 roku profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu[4]; kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej AE 1991–2010; rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 1992–1996; rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1998–2007;  profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w latach 2006–2010.

Od 1 października 2013 r. do 31 sierpnia 2021 r. rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Od 1986 r. członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach 2007–2015 przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN; wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Jury przyznającego nagrody za publikacje książkowe 1999–2007. W latach 2007–2021 roku członek Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W latach 2013–2016 członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego[7]. Od 2004 r. członek Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia. W latach 2013–2015 Przewodniczący Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia. Od 2015 r. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy[8]. Ponadto członek Rady Naukowej IPiSS w latach 2005–2011[9]; w 2012 r. członek Komitetu II Kongresu Demograficznego; przewodniczący Kapituły Nagrody im. H. Cegielskiego – lidera pracy organicznej w latach 2002–2011; Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym w latach 1989–2002;  Członek Rady Programowej Obserwatorium Rynku Pracy i Aglomeracji Poznańskiej[10]; członek założyciel i Prezydent Stowarzyszenia „Studenci dla Przedsiębiorczości” (SIFE) w latach 1997–2009.

21 listopada 2022 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nadała prof. Józefowi Orczykowi tytuł doktora honoris causa[11].

Publikacje edytuj

Autor 570 publikacji oraz 20 książek, promotor 17 prac doktorskich; członek kolegiów redakcyjnych czasopism: Edukacja ekonomistów i menedżerów, Polityka społeczna; przewodniczący rady programowej czasopisma: Problemy polityki społecznej. Recenzent czasopism: Administracja publiczna i Ekonomista, Edukacja ekonomistów i menedżerów, Polityka społeczna.

W dorobku publikacyjnym J. Orczyka znajdują się m.in.[12][13]:

 • Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, 196 str., Akademia Ekonomiczna Poznań, 2005, 2008;
 • Współczesne dylematy zatrudnienia, 268 str., Wydawnictwo AE Poznań, 1998;
 • Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929–1938, 168 str., Wydawnictwo Warszawa, 1981;
 • Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie w Polsce Ludowej, 164 str., Poznań 1978;
 • Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935), 258 str., PWN Warszawa 1971.

Wyróżnienia i odznaczenia edytuj

W 2002 r., w roku swego jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski[14].

23 lutego 2006 r. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, podczas uroczystego posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN otrzymał Medal im. Wacława Szuberta[15].

6 czerwca 2006 r. Przewodniczący Kapituły prof. dr hab. Zdzisław Sadowski wręczył mu Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem w dowód uznania zasług na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego[16].

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 2983/2006 wyróżnił go Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

W 2007 roku otrzymał tytuł obywatel zasłużony dla Miasta Konina oraz powiatu konińskiego.

21 grudnia 2011 r. otrzymał na posiedzeniu Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Nagrodę im. Profesora Franciszka Ryszki.

10 listopada 2017 roku na podstawie Uchwały nr 343/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 września 2017 roku otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Śremu.

W 2018 roku otrzymał Medal im. Edwarda Abramowskiego, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

W 2018 roku Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało prof. Józefa Orczyka jako Wybitną Osobistość Pracy Organicznej Statuetką Złotego Hipolita.

Inne wyróżnienia: Medal KEN 1973; Medal za Zasługi dla AE – 1984; Lider Pracy Organicznej – 2002; Nagroda Benedykta i związany z tym wybór na Człowieka Roku w Koninie – 2002.

Życie prywatne edytuj

Żonaty od 1962 z Marią (z domu Śniedziewska).

Przypisy edytuj

 1. a b Prof. dr hab. Józef Stanisław Orczyk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [dostęp 2011-10-30].[martwy link]
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Pracy i Polityki Społecznej. Dane biograficzne. [dostęp 2015-03-30]. (pol.).
 3. Władze uczelni. wsb.pl. [dostęp 2015-03-30]. (pol.).
 4. a b Katedra Pracy i Polityki Społecznej | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. ue.poznan.pl. [dostęp 2015-08-06].
 5. a b Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Pracy i Polityki SpołecznejDane biograficzne [online] [dostęp 2015-03-30] (pol.).
 6. Urząd Miasta Śrem, Józef Orczyk [online], Miejski Portal Informacyjny Śrem [dostęp 2023-05-08] (pol.).
 7. Doktorzy honoris causa | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [online], www.sgh.waw.pl [dostęp 2023-05-08] (pol.).
 8. eo Networks S.A.: Wojewódzka Rada Rynku Pracy – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. wuppoznan.praca.gov.pl. [dostęp 2015-08-06].
 9. IPiSS | Placówka naukowo-badawcza. www.ipiss.com.pl. [dostęp 2015-08-06].
 10. Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. www.obserwatorium-poznan.pl. [dostęp 2015-08-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-17)].
 11. Doktorzy honoris causa. sgh.waw.pl. [dostęp 2023-07-08].
 12. Orczyk, Józef (1940-). Katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej. [dostęp 2016-10-26].
 13. Józef Orczyk (publikacje i cytowania). scholar.google.pl. [dostęp 2016-10-26].
 14. Dorobek naukowy Profesora Józefa Orczyka w 40-leciu pracy naukowo-dydaktycznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002. ISBN 83-89224-05-4.
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Indywidualne nagrody i osiągnięcia pracowników AE. [dostęp 2015-03-30]. (pol.).
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Indywidualne nagrody i osiągnięcia pracowników AE. [dostęp 2015-03-30]. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj