Józef Wojciech Grabiński

Józef Wojciech Grabiński (według innych: Grabieńskipotrzebne źródło) z Grabna herbu Pomian (ur.ok. 1680 – zm. w 1750 roku) – podstoli sandomierski w latach 1710-1712, stolnik sandomierski w latach 1712-1720, kasztelan sanocki w latach 1720-1750[1].

Konsyliarz konfederacji tarnogrodzkiej i chorąży husarski w 1715 roku[2]. Poseł województwa sandomierskiego na sejm 1718 roku[3]. W 1733 roku podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego[4]. Był konsyliarzem konfederacji województwa ruskiego, zawiązanej 10 grudnia 1733 roku w obronie wolnej elekcji Stanisława Leszczyńskiego[5]. Konsyliarz konfederacji dzikowskiej 1734 roku[6].

Był synem Jana Grabińskiego właściciela Czudca, stolnika zakroczymskiego (1682). Matką Józefa była Anna Gumowska z Gumowa, a macochą Helena Ustrzycka h. Przestrzał, z Uchniowa. Miał dwóch braci; Stanisława Mikołaja - który w wieku 18 lat złożył profesję zakonną u paulinów, a w latach 1686-1687 pełnił na Skałce w Krakowie urząd kaznodziei, oraz Władysława, a także dwóch braci przyrodnich; Stanisława i Kazimierza oraz dwie przyrodnie siostry; Teresę i Katarzynę.

Żoną jego została Teresa Wolska.

Gdy zmarł jego teść Jan - starosta janowski w 1704 r., otrzymał jako zięć jego starostwo.

Jego synem był Wojciech Grabiński (1720-1786) - podkomorzy dworu królewskiego, polski szambelan, mąż Karoliny Małachowskiej, córki Jana Małachowskiego (kanclerza wielkiego koronnego) (1698-1762), h. Nałęcz. Odziedziczył dobra Czudec.

Źródła;Edytuj

  • B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody... ( lu.38204 2)
  • Adam Boniecki, Herbarz polski: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach ...,1985, t 6 , s.385
  • Kasper Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J. – 1846, s.184
  • A. Oliwińska-Wacko, R. Wacko "Dzieje Czudca"

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 181.
  2. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) rkps 277/II, k. 3.
  3. Teka Gabryela Junoszy Podoskiego t. VI Poznań 1862, s. 91.
  4. Jerzy Dunin-Borkowski i Mieczysław Dunin-Wąsowicz, Elektorowie królów Władysława IV., Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III. Lwów 1910, s. 63.
  5. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego w dalszym ciągu Wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. Ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T.23. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772, oprac. Antoni Prochaska, Lwów 1928, s. 49.
  6. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego w dalszym ciągu Wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. Ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. T.23. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772, Lwów 1928, s. 123.