Jądro odrzutujądro atomowe, powstające w wyniku rozpadu promieniotwórczego. Jądro to w wyniku odrzutu uzyskuje pęd o takiej samej wartości co wyemitowana cząstka lecz przeciwnym zwrocie. Zjawisko to ma znaczenie głównie w przypadku rozpadów alfa ze względu na znaczącą masę cząstki α (w porównaniu z masą elektronu powstającego w rozpadzie β).

Odrzut jądra wywołuje poszerzenie linii spektralnych emitowanego po rozpadzie promieniowania gamma. Jądra odrzutu są wykorzystywane do badania jąder wzbudzonych.[1]

Przypisy

edytuj
  1. Strona internetowa pomiarĂłw czasĂłw Ĺźycia poziomĂłw jÄ drowych z wykorzystaniem efektu Dopplera [online], www.slcj.uw.edu.pl [dostęp 2017-11-24] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-09].