Otwórz menu główne

Język mesapijskijęzyk wchodzący w skład języków iliryjskich (rodzina indoeuropejska), używany w starożytności przez Mesapiów i Japygów na obszarze południowo-wschodniej Italii (dzisiejszy włoski region Apulia).