Język milyjski

Język milyjski – wymarły język z podrodziny anatolijskiej języków indoeuropejskich, którym posługiwano się w VII-I wieku p.n.e. w Azji Mniejszej. Z tego też okresu pochodzą zabytki tego języka spisane alfabetem greckim. Język milyjski rozwinął się z języka luwijskiego.