Język roboczy

Język roboczy (język proceduralny) – język, któremu nadano specjalny status w organizacjach, korporacjach międzynarodowych, stanach lub państwach jako zasadniczy środek komunikacji. Używa się go w codziennych korespondencji i rozmowach, gdy członkowie organizacji mają różne tło językowe.

Większość organizacji międzynarodowych posługuje się w swych funkcjonowaniu pewnym zestawem języków roboczych. Dla danej organizacji każdy z języków roboczych może, choć nie musi, być językiem oficjalnym.

PrzykładyEdytuj

Zobacz teżEdytuj