Język zachodniopoleski

język wschodniosłowiański

Język zachodniopoleskimikrojęzyk używany na południowo-zachodniej Białorusi, północno-zachodniej Ukrainie i na wschodnich obrzeżach Polski (głównie na Podlasiu, gdzie określa się go mianem ukraińskich gwar podlaskich oraz na Polesiu Zachodnim). Wykazuje przejściowość pomiędzy językiem białoruskim a ukraińskim.

Obszar, na którym używany jest język zachodniopoleski

Język zachodniopoleski nie jest objęty statusem oficjalnym w żadnym z państw, w których jest on używany. Próba stworzenia języka standardowego w latach 90. nie przyniosła żadnych większych sukcesów, a jego użycie sprowadza się głównie do nieformalnej, codziennej komunikacji wśród już nielicznych użytkowników.

Do grup etnicznych używających języka zachodniopoleskiego zalicza się: Poleszuków, Podlaszuków oraz Tutejszych.

Do przykładowych miejscowości w Polsce, których mieszkańcy, w codziennych kontaktach, używają języka zachodniopoleskiego należą m.in. Dawidowicze, Moskiewce, Soce, Trześcianka.

Przykład językaEdytuj

Wiersz Aljaksandra Irwaneca, Дзякуем перабудове

Батьку, мамо, свето в нас, свето!
Выйшла на нашиjі мовы газэта!
Шэ ны газэта — шэ но бочына,
Алэ зрадніты сыба ны прычына?

Славмо-жэ ріднэньку пырыбудову,
Шо отчынее заганьбляну мову!

Linki zewnętrzneEdytuj