Języki atapaskańskie

Języki atapaskańskie, także: atapasko, athapaskanrodzina języków rdzennej ludności Ameryki Północnej, zaliczana do nadrodziny na-dene. Rozpada się na trzy główne zespoły języków, rozrzucone po całym kontynencie:

Języki atapaskańskie

W 2008 r. pojawiła się hipoteza łącząca języki atapaskańskie z używanymi w zachodniej Syberii językami jenisejskimi (spośród których obecnie żywy jest jedynie język ketyjski) w rodzinę językową określaną jako dene-jenisejską.