Języki atapaskańskie

Języki atapaskańskie, także: atapasko, athapaskan – rodzina języków rdzennej ludności Ameryki Północnej, zaliczana do nadrodziny na-dene. Rozpada się na trzy główne zespoły języków, rozrzucone po całym kontynencie:

Mężczyzna z plemienia Hupa, 1923 rok, zdjęcie wykonane przez Edwarda S. Curtisa

W 2008 r. pojawiła się hipoteza łącząca języki atapaskańskie z używanymi w zachodniej Syberii językami jenisejskimi (spośrod których obecnie żywy jest jedynie język ketyjski) w rodzinę językową określaną jako dene-jenisejską.