Języki berberyjskie

Rozmieszczenie i podział języków berberyjskich

Rozmieszczenie i podział języków berberyjskich

         tamaszek (tuareski)          język tamazight środkowomarokański
         język tarifit          język chenoua
         język kabylski          język chaouia
         język tashelhiyt          języki saharyjskie

Języki berberyjskie (berberskie, amazygijskie) – podrodzina języków afroazjatyckich, używanych głównie na terenach gór Atlas w Maroku (gałąź północna) oraz w Libii, Algierii i Nigrze (gałąź południowa). Widoczna wydaje się unifikacja językowa północnych plemion berberyjskich wyrażająca się w przyjęciu wspólnej wersji języka zwanej tamazight, plemiona południowe (Tuaregowie) posługują się natomiast głównie językiem tamaszek. Piśmiennictwo istnieje od starożytności, a do zapisu tradycyjnie używa się alfabetu tifinagh.

rozmieszczenie poszczególnych języków berberyjskich

Językami berberyjskimi posługuje się ok. 22 mln ludzi.

Główne języki berberyjskieEdytuj

Podział języków berberyjskich jest kwestią sporną; wśród uczonych brak jednomyślności w kwestii postrzegania statusu zespołów gwarowych i ich klasyfikacji (zob. Dialekt#Rozgraniczanie języków).

Jedna z wersji podziału języków berberyjskich:

Inny podział języków berberyjskich:

Kolejna wersja podziału:

Liczba użytkownikówEdytuj

 
Znaki kierujące m.in. do biblioteki, audytorium oraz rektoratu na terenie uniwersytetu im. Moulouda Mammeri w Tizi Wuzu (napisy w języku arabskim, berberyjskim oraz francuskim)

Szacunki dotyczące liczby użytkowników poszczególnych języków berberyjskich są bardzo rozbieżne, zaś różnice pomiędzy skrajnymi wariantami liczebności są kilkukrotne. Określenie dokładnej liczby mówiących poszczególnymi językami jest utrudnione także z tego powodu, że duża część Berberów to osoby dwujęzyczne, posługujące się zarówno którymś z języków berberyjskich (niekiedy dwoma), jak i językiem arabskim.

Zobacz teżEdytuj

Wikipedie w językach berberyjskich: