Języki berberyjskie

część rodziny afroazjatyckiej, używana w Afryce północno-zachodniej
Rozmieszczenie i podział języków berberyjskich

Rozmieszczenie i podział języków berberyjskich

         tamaszek (tuareski)          tamazight środkowomarokański
         tarifit          chenoua
         kabylski          chaouia
         tashelhiyt          języki saharyjskie

Języki berberyjskie (berberskie, amazygijskie) – podrodzina języków afroazjatyckich, używanych głównie na terenach gór Atlas w Maroku (gałąź północna) oraz w Libii, Algierii i Nigrze (gałąź południowa). Widoczna wydaje się unifikacja językowa północnych plemion berberyjskich wyrażająca się w przyjęciu wspólnej wersji języka zwanej tamazight, plemiona południowe (Tuaregowie) posługują się natomiast głównie językiem tamaszek. Piśmiennictwo istnieje od starożytności, a do zapisu tradycyjnie używa się alfabetu tifinagh.

Rozmieszczenie poszczególnych języków berberyjskich

Językami berberyjskimi posługuje się ok. 22 mln ludzi.

Główne języki berberyjskieEdytuj

Podział języków berberyjskich jest kwestią sporną; wśród uczonych brak jednomyślności w kwestii postrzegania statusu zespołów gwarowych i ich klasyfikacji.

Jedna z wersji podziału języków berberyjskich:

Inny podział języków berberyjskich:

Kolejna wersja podziału:

Liczba użytkownikówEdytuj

 
Znaki kierujące m.in. do biblioteki, audytorium oraz rektoratu na terenie uniwersytetu im. Moulouda Mammeri w Tizi Wuzu (napisy w języku arabskim, berberyjskim oraz francuskim)

Szacunki dotyczące liczby użytkowników poszczególnych języków berberyjskich są bardzo rozbieżne, zaś różnice pomiędzy skrajnymi wariantami liczebności są kilkukrotne. Określenie dokładnej liczby mówiących poszczególnymi językami jest utrudnione także z tego powodu, że duża część Berberów to osoby dwujęzyczne, posługujące się zarówno którymś z języków berberyjskich (niekiedy dwoma), jak i językiem arabskim.

Zobacz teżEdytuj

Wikipedie w językach berberyjskich: