Języki mattole-wailaki

Języki mattole-wailaki – podgrupa gałęzi kalifornijskiej języków atapaskańskich wybrzeża Ocenau Spokojnego. W jej skład wchodzą trzy wymarłe języki: kato, mattole, wailaki.