Języki tungusko-mandżurskie

rodzina języków z ligi ałtajskiej używana w Azji północno-wschodniej

Języki tungusko-mandżurskie (języki tunguskie, języki mandżursko-tunguskie) – podrodzina języków ałtajskich, którymi posługuje się kilkadziesiąt tysięcy osób zamieszkujących rozległe obszary wschodniej Syberii oraz rosyjskiego i chińskiego Dalekiego Wschodu. Dzieli się na dwie grupy: tunguską i mandżurską. Językom tym, ze względu na postępującą asymilację, grozi wymarcie.

Rozprzestrzenienie języków tunguskich

Klasyfikacja języków tungusko-mandżurskich

edytuj
  • dawna
języki uralo-ałtajskie
języki ałtajskie (ok. 152 mln)
języki tungusko-mandżurskie (ok. 75 tys.)
języki tunguskie (ok. 39 tys.)
ewenkijski (ok. 30 tys.)
eweński (lamucki) (ok. 7,5 tys.)
negidalski
orocki
języki mandżurskie
mandżurski (ok. 0,1 tys.)
nanajski (goldyjski) (ok. 6 tys.)
udehejski
ulczyjski
orokański
oroczański
sybeński (ok. 30 tys.)
Grupy i języki Liczba mówiących Kraje
Języki północnotunguskie (ewonkijskie, syberyjskie)
Języki eweńskie
eweński (lamucki) 5 660 Rosja
Języki ewenkijskie
ewenkijski (soloński, tunguski) 16 800 Rosja, Chiny
orocki 1 200 Chiny
Języki negidalskie
negidalski 74 Rosja
Języki południowotunguskie (amurskie, nanijskie)
Języki południowowschodniotunguskie
Języki nanajskie
nanajski (goldyjski, goldzki, hedżeński) 1 390 Rosja, Chiny
orokański 50 Rosja
ulczyjski 150 Rosja
Języki udegejskie
oroczański (oroczyński) 8 Rosja
udehejski (udegejski) 100 Rosja
Języki południowozachodniotunguskie (mandżurskie)
mandżurski 20 Chiny
sybeński (sibo) 30 000 Chiny
dżurdżeński 0 Chiny