Jałowiecki Potok

Jałowiecki Potok (słow. Jalovský potok, dawniej Jalovecký potok, Jalovčianka[1]) – potok spływający Doliną Jałowiecką w słowackich Tatrach Zachodnich. Jest głównym potokiem tej doliny. Powstaje u południowych podnóży Małego Łyśca z połączenia dwóch potoków: Potoku z Polany i potoku Parzychwost, które spływają dwoma głównymi odgałęzieniami tej doliny (odpowiednio Doliną Bobrowiecką i doliną Parzychwost). Potoki te łączą się na wysokości około 1000 m. Takie jest ujęcie w polskich źródłach[1][2]. Odmienny pogląd – oparty przede wszystkim na wielokrotnej różnicy w wielkościach przepływu – występuje we wszystkich źródłach słowackich. Zgodnie z nimi potok Parzychwost występuje pod nazwą Jałowieckiego Potoku (jako jego górny bieg), natomiast Potok z Polany jest wyłącznie jego prawym dopływem[3]. W tym ujęciu źródła tego potoku znajdują się na stokach Banówki[4].

Jałowiecki Potok w miejscu, w którym mostkiem przekracza go Magistrala Tatrzańska
Jałowiecki Potok w Dolinie Jałowieckiej (obok szlak turystyczny)

W miejscu, w którym łączą się Parzychwost i Potok z Polany, jest rozdroże szlaków turystycznych (rozdroże do Parzychwostu). Od miejsca tego Jałowiecki Potok spływa w południowo-zachodnim kierunku. Prawe zbocza doliny potoku tworzą stoki Małej Kopy, Mnicha i Sokoła oraz lewe stoki Trnaca, Rokitowca i Skały. W obrębie Tatr do cieku uchodzi kilka niewielkich potoków. Największe z nich to Mnichowy Potok i Sokoli Potok[2]. Po opuszczeniu Tatr Jałowiecki Potok wpływa na tereny Kotliny Liptowskiej i przepływa przez miejscowości Jałowiec oraz Trzciana. Dawniej w kolejnej wsi Liptovská Ondrašová, na wysokości 563 m n.p.m., wpływał do Wagu jako jego prawy dopływ. Obecnie uchodzi do sztucznego zbiornika Liptovská Mara w należącej do Liptowskiego Mikułasza dzielnicy Liptovská Ondrašová[1].

Na terenie Kotliny Liptowskiej uchodzi do Jałowieckiego Potoku jeszcze kilka potoków. Z lewej strony zasila go potok Lisowiec. Taką nazwę nosi dolna część (w obrębie Kotliny Liptowskiej) wypływającego z Tatr Skalistego Potoku[5]. Na słowackich mapach jednak potok ten nosi na całej swojej długości nazwę Rakytie. Z prawej strony (w kolejności od północy na południe) dopływami Jałowieckiego Potoku są: potok mający źródła poniżej Żlebu Uhlisko oraz potok powstający w miejscowości Bobrowiec[4].

Szlaki turystyczneEdytuj

  – żółty: Jałowiec – Rozdroże pod TokarniąPrzesiekaRozdroże do Parzychwostu. 2:35 h, ↓ 2:15 h[6].
Osobny artykuł: Potoki tatrzańskie.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. a b Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2009/10. ISBN 83-87873-36-5.
  3. Grzegorz Barczyk, Ryszard Jakubowski, Adam Piechowski, Grażyna Żurawska: Bedeker Tatrzański, str. 284. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-01-13184-5.
  4. a b Turystyczna mapa Słowacji. [dostęp 2011-06-10].
  5. Marian Kunicki, Tadeusz Szczerba: Tatry Zachodnie. Słowacja. Kraków: PTTK „Kraj”, 1992. ISBN 83-7005-248-7.
  6. Tomasz Nodzyński, Marta Cobel-Tokarska: Tatry Zachodnie: polskie i słowackie. Warszawa: ExpressMap, 2007. ISBN 978-83-60120-89-7.