Jacek Humnicki

Jacek Humnicki herbu Gozdawa (zm. w 1688 roku) – podsędek sanocki w 1685 roku, podstoli sanocki w latach 1665-1683, cześnik sanocki w latach 1663-1665, sędzia kapturowy ziemi sanockiej w 1668 roku[1].

Strażnik pospolitego ruszenia ziemi sanockiej w czasie popisu pod Jabłonicą przed elekcją 1669 roku. Poseł ziemi sanockiej na sejm grodzieński 1678-1679 roku[2].

BibliografiaEdytuj

  • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. 21, Lwów 1911, s. 512-513.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 339.

PrzypisyEdytuj

  1. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 21. Lauda sejmikowe. T. 2. Lauda wiszeńskie 1648-1673 r., Lwów 1911, s. 482.
  2. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 141.