Jacek Męcina

polski prawnik i politolog
Jacek Męcina

Jacek Piotr Męcina (ur. 9 września 1968 w Skierniewicach) – polski prawnik i politolog, zajmujący się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, układów zbiorowych pracy i rynku pracy. W 2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w latach 2012–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ŻyciorysEdytuj

Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w 1993 oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996[1]. Pracę doktorską zatytułowaną Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów w latach 1990–1997 na przykładzie rynku pracy woj. płockiego obronił w 1999. W 2011 na podstawie rozprawy Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej uzyskał na UW stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce[2]. W 1993 podjął pracę jako pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 objął stanowisko adiunkta w Instytucie Polityki Społecznej tego uniwersytetu[3].

Był stypendystą programu TEMPUS w 1997. W latach 2001–2002 jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta pracował naukowo na Wolnym Uniwersytecie Berlina, gdzie prowadził badania międzynarodowe nad przemianami świata pracy i nowymi zjawiskami na rynku pracy. W latach 1997–2000 był wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, a w latach 2000–2004 dyrektorem Departamentu Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan[4].

W 2005 w drugim rządzie Marka Belki pełnił funkcję wiceministra gospodarki i pracy, odpowiedzialnego za problematykę prawa pracy i zbiorowych stosunków pracy, rynku pracy i dialogu społecznego[4][1]. W 2006 został doradcą zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, przewodniczącym zespołu Komisji Trójstronnej do spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy. Został także członkiem rady programowej Konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” i dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, a także mediatorem w sporach zbiorowych[4].

18 kwietnia 2012 objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w drugim rządzie Donalda Tuska[5]. Został też przedstawicielem resortu w Komisji Nadzoru Finansowego. We wrześniu 2015 odszedł ze stanowiska wiceministra. W październiku tego samego roku z ramienia Konfederacji Lewiatan został członkiem nowo powstałej Rady Dialogu Społecznego[6].

PublikacjeEdytuj

Jacek Męcina jest autorem kilku książek z zakresu problemów pracy i dialogu społecznego m.in:

  • Absolwent na rynku pracy: analiza społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań startu zawodowego młodzieży w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2000, ​ISBN 83-906565-4-X​;
  • Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr., Warszawa 2005, ​ISBN 83-89964-56-2​;
  • Instrumenty aktywizacji zawodowej młodzieży w nowej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005 ​ISBN 83-86539-73-9​.

Ponadto jest autorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych, tj. „Polityka Społeczna”, „Rynek Pracy”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Sekretarz Stanu Jacek Męcina. mpips.gov.pl. [dostęp 2012-05-05].
  2. Uchwały: listopad 2011. uw.edu.pl. [dostęp 2012-05-05].
  3. Jacek Męcina w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-05-05].
  4. a b c Jacek Męcina. nf.pl. [dostęp 2012-05-05].
  5. Nowy wiceminister w MPiPS. mpips.gov.pl, 18 kwietnia 2012. [dostęp 2012-05-05].
  6. Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego. prezydent.pl, 22 października 2015. [dostęp 2015-10-23].