Jacek Schmidt (etnolog)

polski etnolog
(Przekierowano z Jacek Schmidt)

Jacek Schmidtpolski etnolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[1].

Jacek Schmidt
Państwo działania

 Polska

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: etnologia Europy, etnologia Polski i Oceanii, studia etniczne[1]
Doktorat

17 maja 1993[1]

Habilitacja

14 grudnia 2009[1]

Życiorys

edytuj

17 maja 1993 obronił pracę doktorską Stereotyp grupy a granica. Na podstawie badań na dawnym pograniczu zaborów w Wielkopolsce, 14 grudnia 2009 habilitował się na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech[1]. Został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Wydziale Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu[1].

Objął funkcję profesora uczelni na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członka Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk i członka prezydium Komitetu Badań nad Migracjami na I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN[1].

Publikacje

edytuj
  • 2000: „Wysiedleńcy" między Polską a Niemcami. Studium etnologiczne"[1]
  • 2003: W poszukiwaniu tożsamości. „Późni wysiedleńcy" z Polski lat 80. i 90. w Niemczech[1]
  • 2006: Tożsamość etniczna - obywatelstwo - tożsamość europejska (Emigranci z Polski do Niemiec w czasach wielkiej zmiany)[1]
  • 2009: Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech[1]

Przypisy

edytuj
  1. a b c d e f g h i j k Dr hab. Jacek Schmidt, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2019-11-22].