Jadwiga Krzyżaniakowa

polska mediewistka

Jadwiga Krzyżaniakowa (ur. 2 września 1930 w Poznaniu, zm. 24 lipca 2010) – polska historyk, mediewistka.

Jadwiga Krzyżaniakowa
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

2 września 1930
Poznań

Data śmierci

24 lipca 2010

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

1960

Polska Akademia Umiejętności
Status

członek korespondent

Prodziekan
Wydział

Historyczny UAM

Okres spraw.

1975–1978

Dziekan
Wydział

Historyczny UAM

Okres spraw.

1978–1981

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Medal Komisji Edukacji Narodowej

Życiorys

edytuj

Absolwentka historii Uniwersytetu Poznańskiego (1954), doktorat (1960) i habilitacja tamże. Była Prodziekanem (1975–1978) i Dziekanem Wydziału Historycznego UAM (1978–1981). W latach 1991–1997 była kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UAM. W latach 1982–1992 była profesorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od 19 czerwca 2005 została członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem KEN.

Wybrane publikacje

edytuj
 • Wczesno-feudalna kultura umysłowa i artystyczna Wielkopolski, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1956.
 • Historia średniowieczna powszechna: przewodnik metodyczny, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1976.
 • Kancelaria królewska Władysława Jagiełły: studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku, cz. 1, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1972.
 • Kancelaria królewska Władysława Jagiełły: studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku, cz. 2: Urzędnicy, Poznań: Wydaw. Naukowe UAM 1979.
 • Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy w państwie pierwszych Jagiellonów, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989.
 • (współautor: Jerzy Ochmański), Władysław II Jagiełło, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1990 (wyd. 2 uzup. – 2006; przekład litewski: Jogaila, iš lenkų kalb. vertė Kazys Uscila, Vilnius: Algimantas 2010).
 • Przemysł II: odnowienie Królestwa Polskiego, pod red. Jadwigi Krzyżaniakowej, Poznań: IH. UAM 1997.
 • „Nie ma historii bez człowieka”: studia z dziejów średniowiecza, Poznań: Instytut Historii UAM 2011.

Bibliografia

edytuj
 • Zbyszko Górczak, Bibliografia prac Profesor Jadwigi Krzyżaniakowej za lata 1956–2010, [w:] Jadwiga Krzyżaniakowa, "Nie ma historii bez człowieka”. Studia z dziejów średniowiecza, Poznań: UAM 2011, s. 15–24.
 • Józef Dobosz, Jadwiga Krzyżaniakowa (2 IX 1930 – 24 VII 2010), „Kwartalnik Historyczny” 118 (2011), nr 1, s. 187–192.
 • Profesor Jadwiga Krzyżaniakowa (1930–2010), „Slavia Antiqua” 51 (2010), s. 304–308.
 • Jerzy Strzelczyk, Jadwiga Krzyżaniakowa (2 IX 1930 – 24 VII 2010), „Rocznik PAU” 2010/2011, s. 231–233.
 • Prof. zw. dr hab. Jadwiga Anna Krzyżaniak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2016-06-08].