Jah (królowa)

Jah – żona Intefa III z XI dynastii. Z Intefem III miała syna Mentuhotepa II, następcę tronu, i córkę Neferu II, która była żoną swego brata.

Jah
Ilustracja
Relief z Shatt er-Rigal, Jah po stronie lewej
królowa Egiptu
Jako żona

Intefa III

Dane biograficzne
Mąż

Intef III

Dzieci

Mentuhotep II,
Neferu II