Otwórz menu główne

Jakub Górka

polski historyk Kościoła, duchowny katolicki

Jakub Górka (ur. 16 lipca 1864 w Borzęcinie, zm. 8 marca 1917 w Tarnowie), polski duchowny katolicki, historyk Kościoła katolickiego, profesor Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył szkołę średnią w Tarnowie, w latach 1885-1889 studiował teologię w tarnowskim Seminarium Duchownym. Po przyjęciu święceń kapłańskich uzupełniał studia z historii Kościoła w Wiedniu. Po powrocie do Tarnowa w 1892 objął stanowisko profesora historii Kościoła w Seminarium Duchownym i pracował w tym charakterze do końca życia. Działał w organizacjach religijnych i charytatywnych, przez pewien czas sprawował mandat radnego miasta Tarnowa. Odbywał liczne podróże, zajmując się m.in. pracą duszpasterską w polskich emigracyjnych środowiskach robotniczych we Francji. Badał sprawę grobowca Bolesława Śmiałego w Osiaku.

Ogłosił szereg prac z historii Kościoła, m.in. Życie św. Anieli Merici i założonego przez nią zakonu urszulanek (1901), Dziewica Orleańska (1911)[1], Żywot i dzieła Bartłomieja Holzhausera (1908)[2], Ks. Wojciech Blaszyński proboszcz w Sidzinie (1914)[3]. Publikował na łamach tygodników i dzienników, był również autorem Wspomnień z podróży (1904). Tłumaczył na język polski m.in. Kazania wielkopostne włoskiego duchownego Paolo Segneriego (1902).

BibliografiaEdytuj

  • Władysław Węgiel, Jakub Górka, w: Polski Słownik Biograficzny, tom VIII, 1960.

PrzypisyEdytuj

  1. Jaku Górka, Dziewica Orleańska, błogosławiona Joanna d'Arc, wyd. 1911 [wersja cyfrowa pierwodruku], polona.pl [dostęp 2019-07-01].
  2. Jakub Górka, Żywot i dzieła wielebnego sługi bożegop Bartłomieja Holzhausera, wyd. 1908 [wersja cyfrowa pierwszego wydania], polona.pl [dostęp 2019-07-01].
  3. Jakub Górka, Ksiądz Wojciech Blaszyński proboszcz w Sidzinie: rys historyczny z dziejów diecezji tarnowskiej, wyd. 1914 [wersja cyfrowa pierwodruku], polona.pl [dostęp 2019-07-01].