Jakub Olbracht Szczawiński

wojewoda inowrocławski

Jakub Olbracht Szczawiński herbu Prawdzic (zm. w 1688 roku) – wojewoda inowrocławski w latach 1679–1688, kasztelan inowrocławski w latach 1669–1679, starosta łęczycki w latach 1655–1688, starosta gąbiński od 1655 roku, (jeszcze w 1669 roku).

Jakub Olbracht Szczawiński
Herb
Prawdzic
Data śmierci

1688

Ojciec

Jakub Szczawiński

Matka

Zofia Sokołowska

Urodził się w rodzinie Jakuba Szczawińskiego, wojewody brzesko-kujawskiego i Zofii z Sokołowskich. Jego braćmi byli: Samuel Konstanty Szczawiński i Paweł Ludwik. Poseł na sejm koronacyjny 1649 roku z województwa łęczyckiego[1].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa łęczyckiego w 1669 roku.

Przypisy

edytuj
  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 45, Wrocław 1985, s. 246.

Bibliografia

edytuj
  • Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
  • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 295.