Jakub Olbracht Szczawiński

Ten artykuł dotyczy wojewody inowrocławskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Jakub Olbracht Szczawiński herbu Prawdzic (zm. w 1688 roku) – wojewoda inowrocławski w latach 1679-1688, kasztelan inowrocławski w latach 1669-1679, starosta łęczycki w latach 1655-1688, starosta gąbiński od 1655 roku, (jeszcze w 1669 roku).

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa łęczyckiego w 1669 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
  • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 295.