Jamais vu

Jamais vu (fr. „nigdy nie widziane”) – objaw psychopatologiczny polegający na błędnym uznaniu znanej sytuacji za nową[1].

Jamais vu należy do zaburzeń pamięci. W ich obrębie objaw ten klasyfikowany jest wśród paramnezji (zaburzeń jakościowych pamięci)[2], a wśród nich do złudzeń utożsamiających[1].

Zjawisko to polega na tym, że znana z przeszłości (np. wspominana) sytuacja zostaje błędnie uznana za całkowicie nową, dotychczas nieprzeżywaną, obcą dla przeżywającego[1].

Funkcjonuje także podobne pojęcie jamais vécu („nigdy nie przeżyte”). Jamais vu i jamais vécu określane są jako przeżycia wyobcowujące[1].

Przeciwieństwem jamais vu jest déjà vu (fr. „już widziane”).

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Wciórka 2012 ↓, s. 321.
  2. Wciórka 2012 ↓, s. 319.

BibliografiaEdytuj

  • Jacek Wciórka: Psychopatologia: objawy i zespoły zaburzeń psychicznych. W: Janusz Rybakowski, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka: Psychiatria. T. 1: Podstawy psychiatrii. Wrocław: Elsevier, 2012. ISBN 978-83-7609-114-3.