Jan Basara

polski językoznawca

Jan Basara (ur. 23 marca 1929 w Czarnej Sędziszowskiej) – językoznawca, polonista.

Jan Basara
Data i miejsce urodzenia 23 marca 1929
Czarna Sędziszowska
profesor
Specjalność: językoznawstwo
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Instytut Instytut Języka Polskiego PAN
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
Złota odznaka honorowa „Za Zasługi dla Warszawy”

ŻyciorysEdytuj

W latach 1950–1955 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał doktorat w 1963 roku, a habilitację w 1974 roku. W 1981 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1991 roku zdobył tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1955–1973 był pracownikiem naukowym Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, od 1973–1999 Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (IJP). W 1973 r. został zastępcą dyrektora instytutu do 1992 roku. Między 19751999 był również kierownikiem Pracowni Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego, a od 1969 do 1998 r. sekretarzem-koordynatorem prac komisji problemowych przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W latach 19861991 pełnił funkcję kierownika Zakładu Językoznawstwa w Warszawie IJP PAN. Zajmuje się dialektologią polską i słowiańską. Redaktor naukowy trzech tomów Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego (1990, 1994, 2003). Obecnie członek Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego.

Został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Medalem 25-lecia PAN, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Warszawy”.

PublikacjeEdytuj

  • Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich, cz. 1-2 (1964, 1965),
  • Słownictwo polskich gwar Śląska na terenie Czechosłowacji (1971),
  • Z zagadnień słownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach polskich (1981),
  • Opisy fonologiczne polskich punktów Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (1983, wraz z A. Basarową),
  • Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków (1992, wraz z A. Basarową),
  • Gwary ludowe wobec języka ogólnopolskiego, "Przegląd Humanistyczny", t. XXI, nr 12, 1977,
  • Geografia lingwistyczna w słowniku języka polskiego i słowniku gwarowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. XXXVII, 1980.