Jan Filon Woronicz

Jan Filon Woronicz herbu Pawęzapodstarości piński w latach 1692–1700, wojski piński w latach 1673–1703, podstoli piński w latach 1674–1676, skarbnik kijowski w latach 1667–1673, sędzia grodzki piński w latach 1668–1670[1].

Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatu pińskiego. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[2]. Poseł piński na sejm zwyczajny pacyfikacyjny 1699 roku[3]. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z powiatu pińskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 396.
  2. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 500.
  3. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego <1666-1721> wydane z oryginalnego rękopismu i opatrzone przypiskami, Warszawa 1862, s. 203.
  4. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 132.

BibliografiaEdytuj

  • Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 78.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 336.