Jan Górski (duchowny)

polski duchowny katolicki

Jan Górski (ur. 1952)[1] – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie misjologii i zagadnień świata religijnego.

Jan Górski
Data urodzenia 25.08.1952
profesor nauk teologicznych
Specjalność: misjologia, zagadnienia świata religijnego
Alma Mater Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
Doktorat 1988
Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie
Habilitacja 1994 – misjologia
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Profesura 2008
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego

ŻyciorysEdytuj

W 1978 przyjął święcenia kapłańskie i został kapłanem archidiecezji katowickiej. 1986 na podstawie pracy pt. Idea misyjna w dokumentach Soboru Watykańskiego II otrzymał na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie otrzymał tytuł magistra teologii. Tam też w 1988 na podstawie rozprawy pt. Teologiczne podstawy działalności misyjnej Kościoła według dokumentów Soboru Watykańskiego II uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych. W 1994 na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Teologia misji w procesie inkulturacji otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie misjologii. W 2008 prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych[1][2].

Został nauczycielem akademickim Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a następnie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W tej ostatniej uczelni objął stanowisko kierownika Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej[2].

Aktualnie, drugą kadencję pełni funkcję konsultora Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie (2003–2017 oraz od czerwca 2020). Był prezesem Stowarzyszenia Misjologów Polskich (2006–2017)[3].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Misje w teologii kontekstualnej, St. Ottilien 1991.
 • Nowa wiosna Ewangelii, Katowice 1993.
 • Teologia misji w procesie kontekstualizacji, Katowice 1994.
 • Contextualizacion de la Mission 'ad gentes', Bolivia 1995.
 • Religie. Skrypt dla studentów, Kraków 1997.
 • Propedeutyka misjologii, Kraków 2000.
 • Misje u progu trzeciego tysiąclecia (red.), Katowice 2000.
 • Mały słownik misjologiczny, Katowice 2001.
 • Euntes docente... Zadania misyjne w sytuacjach przełomu wieku, Katowice 2001.
 • Odpowiedzi na 101 pytań o misje, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II Misjonarz Świata. Misyjny wymiar posługi Papieża Jana Pawła II, Kraków 2006.
 • Spotkanie z religiami, Katowice 2007[1][4].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c ks. prał. Jan Górski - profesor nauk teologicznych. opoka.org.pl. [dostęp 2017-12-27].
 2. a b Prof. Jan Górski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-12-27].
 3. ks. prof. dr hab. Jan Górski - oficjalna strona internetowa. parafialna.eu. [dostęp 2017-12-27].
 4. Górski, Jan (1952- ). bn.org.pl. [dostęp 2017-12-27].