Państwo Machabeuszy do 63 p.n.e.
Rzymska Judea za Hyrkana II

Jan Hirkan II (zm. 30 p.n.e.) – arcykapłan w 67 p.n.e. i w latach 63 p.n.e.40 p.n.e., król Judei w 67 p.n.e., etnarcha Judei w latach 47 p.n.e.40 p.n.e.

Był synem Aleksandra Jannaja i Aleksandry Salome.

Po śmierci matki w 67 p.n.e. został królem Judei, jednak trzy miesiące po objęciu rządów został pokonany pod Jerychem przez swojego młodszego brata Arystobula II. Został później oblężony w Świątyni Jerozolimskiej i zmuszony do zawarcia ugody z bratem. Na jej mocy Arystobulowi II przypadł tytuł królewski, zaś Jan Hirkan II miał zatrzymać wszystkie majętności.

Obawiając się o swoje życie Jan Hirkan zbiegł do Petry i w 65 p.n.e. z pomocą Nabatejczyków ruszył przeciwko bratu. Pokonany Arystobul został oblężony w świątyni jerozolimskiej. Jednak zdołał sobie zapewnić poparcie rzymskiego dowódcy Marka Skaurusa, stojącego na granicy Judei, co sprawiło, że większość zwolenników Hirkana przeszła na stronę jego brata.

PotomstwoEdytuj

BibliografiaEdytuj


Poprzednik
Aleksander Jannaj
Arcykapłan
76 p.n.e. - 66 p.n.e.
Następca
Arystobul II
Poprzednik
Aleksandra Salome
Król Judei
67 p.n.e. - 66 p.n.e.
Następca
Arystobul II
Poprzednik
Arystobul II
Król Judei
63 p.n.e. - 40 p.n.e.
Następca
Antygon
Poprzednik
Arystobul II
Arcykapłan
63 p.n.e. - 40 p.n.e.
Następca
Antygon