Jan I Lemigius

Jan I Lemigius (zm. 615) – egzarcha Rawenny w latach 611-615.

Był następcą Smaragdusa. W okresie swojego panowania starał się unikać konfliktów z Longobardami. Został zamordowany.

BibliografiaEdytuj

  • Paweł Diakon, Historia rzymska ; Historia Longobardów, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ignacy Lewandowski, Warszawa: "Pax" 1995.