Jan Kanty Sołtyk

Jan Kanty Sołtyk herbu własnego – szambelan królewski, stolnik sandomierski w latach 1787-1793, podczaszy sandomierski w latach 1786-1787, cześnik sandomierski w latach 1784-1786, łowczy sandomierski w latach 1783-1784, członek konfederacji targowickiej w powiecie wiślickim w 1792 roku.

Był mężem kasztelanki zakroczymskiej Anny Rostworowskiej (córki Antoniego Jana i Konstancji z Lanckorońskich)[1] i miał z nią syna Karola.

PrzypisyEdytuj

  1. Antoni Jan Rostworowski h. Nałęcz. Internetowy Polski Słownik Biograficzny

BibliografiaEdytuj

  • Korrespondent Warszawski Donoszący Wiadomości Kraiowe y Zagraniczne. 1792, no 80 + dod., s. 761.
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 212.