Jan Karol Romanowski

1 poł. XVII - po 1683; rotmistrz, podkomorzy

Jan Karol Romanowski herbu Bożawola (zm. przed 1 grudnia 1694) – podkomorzy chełmski od 1676 roku, chorąży chełmski w latach 1662–1676, podsędek chełmski w latach 1660–1662, podstarości krasnostawski w latach 1660–1663, cześnik chełmski w latach 1656–1660, rotmistrz królewski, rotmistrz wojska powiatowego ziemi chełmskiej w 1651 i 1653 roku[1].

ŻyciorysEdytuj

Poseł województwa inflanckiego na sejm 1661 roku[2]. Poseł sejmiku chełmskiego na sejm 1664/1665 roku, poseł na drugi sejm 1666 roku, sejm 1667 roku, sejm nadzwyczajny 1668 roku, sejm nadzwyczajny (abdykacyjny) 1668 roku[3]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z ziemi chełmskiej[4]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[5]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z ziemi chełmskiej w 1669 roku[6], jako deputat podpisał jego pacta conventa[7]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z ziemi chełmskiej[8]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[9]. Deputat do konstytucji z Małopolski w 1683 roku.

PrzypisyEdytuj

 1. Dariusz Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572 – 1717, Lublin 2008, s. 420.
 2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejmy lat 1661–1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 260.
 3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 368.
 4. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 74.
 5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 499.
 6. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s.].
 7. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s.].
 8. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca – 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 114.
 9. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 130.

BibliografiaEdytuj

 • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy”. Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 259.
 • Volumina Legum, t. V, Petresburg 1860, s. 344.