Jan Kazimierz Umiastowski

Jan Kazimierz (von Nandelstädt) Umiastowski herbu Roch III (zm. 1659) – sędzia ziemski brzeskolitewski w latach 1650–1655, podsędek brzeskolitewski w latach 1649–1650, pisarz ziemski brzeskolitewski w latach 1646–1649, regent kancelarii mniejszej litewskiej w latach 1643–1650, cześnik brzeskolitewski w latach 1636–1646[1], marszałek sejmu nadzwyczajnego w Warszawie w 1655 roku[2], sekretarz królewski w 1635 roku, deputowany na Trybunał fiskalny w Wilnie (1635).

Jan Kazimierz Umiastowski
Ilustracja
Herb
Roch III
Rodzina

Umiastowscy herbu Roch III

Data śmierci

1659

Ojciec

Jan Umiastowski

Żona

Halszka kniaziówna Ogińska

Dzieci

Jan Fabian Umiastowski,
Anna Umiastowska

Poseł na sejm koronacyjny 1633 roku, poseł na sejm 1647 roku[3]. Poseł na sejmy ekstraordynaryjne 1635 i 1642 roku[4]. Jako poseł brzeskolitewski na sejm konwokacyjny 1648 roku był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[5]. W 1648 roku jako poseł na sejm elekcyjny z województwa brzeskolitewskiego i deputat kapturowy Wielkiego Księstwa Litewskiego był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa brzeskolitewskiego[6]. W roku 1648 wybrany został na sejmie elekcyjnym Jana Kazimierza – deputatem ad pacta conventa i sędzią compositi judicii, podpisał jego pacta conventa[7]. Poseł sejmiku wendeńskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, poseł sejmiku brzeskolitewskiego na sejm 1654 (II), poseł na sejm 1650, 1652 (I), 1655 roku[8].

W roku 1654 był sędzią ziemskim oraz podkomorzym brzeskolitewskim. Marszałkiem sejmu Warszawskiego ze strony Litwy został w roku 1655.

Syn Jana, żona Halszka kniaziówna Ogińska, dzieci: syn Jan Fabian, córka Anna (mąż Florian Sapieha).


Przypisy

edytuj
  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 392.
  2. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 153.
  3. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 180.
  4. Przemysław Paradowski, W obliczu „nagłych potrzeb Rzeczypospolitej”. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 259.
  5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 87.
  6. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s.].
  7. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 21.
  8. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 397.