Jan Kopcewicz

polski biolog

Jan Józef Kopcewicz (ur. 3 marca 1940 w Brzyskach) − polski biolog specjalizujący się w fizjologii roślin.

Jan Józef Kopcewicz
Data i miejsce urodzenia

3 marca 1940
Brzyska

profesor nauk biologicznych
Specjalność: fizjologia roślin
Alma Mater

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorat

1968

Habilitacja

1972

Profesura

1991

rektor
Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Okres spraw.

1982–1984

Poprzednik

Stanisław Dembiński

Następca

Stanisław Łęgowski

rektor
Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Okres spraw.

1987–1990

Poprzednik

Stanisław Łęgowski

Następca

Sławomir Kalembka

Jan Kopcewicz
rektor
Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Okres spraw.

1999–2005

Poprzednik

Andrzej Jamiołkowski

Następca

Andrzej Jamiołkowski

dziekan
Uczelnia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Okres spraw.

2005–2008

Odznaczenia
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ŻyciorysEdytuj

W 1956 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Specjalizował się w fizjologii roślin, wykładanej przez Mariana Michniewicza. W 1961 roku, po ukończeniu studiów został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizjologii Roślin. Stopień doktora uzyskał na UMK w 1968 roku, tematem jego rozprawy doktorskiej były Studia nad endogennymi giberelinami i inhibitorami wzrostu w rozwoju sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.), a promotorem Marian Michniewicz. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1972 roku na podstawie rozprawy Studia nad fizjologiczną rolą hormonów estrogennych w procesach wzrostu i rozwoju roślin. Tytuł profesora nauk biologicznych otrzymał w 1980 roku, a profesora zwyczajnego w 1991. Odbywał staże naukowe w Michigan State University (1974-1975), Cornell University (1977-1978); uzyskał także stypendium Ministra Rolnictwa Stanów Zjednoczonych w US Departament Agriculture Belsville (1986-1987).

Brał udział w pracach badawczych nad rolą fitochromu i naturalnych regulatorów wzrostu w kontroli fotoperiodycznej indukcji kwitnienia.

W latach 1976-1879 kierował Pracownią Biologii Roślin Uprawnych, a od 1981 do 2003 roku Pracownią Fotobiologii. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Botaniki Ogólnej (1987-1991), Zakładu Fizjologii i Morfogenezy Roślin (1991-2003) oraz Zakładu Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin (od 2003 roku).

Przez cztery kadencje piastował funkcję rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: w latach 1982-1984, 1987-1990 oraz 1999-2005. W latach 1981-1982 był prorektorem tej uczelni, a od 1996 do 1999 i od 2005 do 2008 roku dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Jest członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk. Ponadto od 1970 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

19 lutego 2011 wyróżniony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Convallaria Copernicana za wybitny wkład naukowy lub szczególne zasługi dla rozwoju uczelni. Obecny prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu[1]. Ojciec Grzegorza, lidera grupy Butelka.

PublikacjeEdytuj

Nagrody i odznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Sławomir Kalembka (red.), Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–2004. Materiały do biografii, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006, s. 354, ISBN 83-231-1988-0.
  • Prof. zw. dr hab. Jan Kopcewicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-02-19].