Jan Kos (1630–1702)

wojewoda chełmiński, kasztelan inflancki

Jan Kos herbu własnego (ur. w 1630, zm. 15 lutego 1702) – wojewoda chełmiński w latach 1688–1702, kasztelan inflancki w latach 1685–1688, miecznik pruski do 1685 roku, starosta kowalewski, ostrołęcki, starogardzki, ekonom rogoziński[1].

Jan Kos
Herb
Kos
Data urodzenia

1630

Data śmierci

15 lutego 1702

Żona

Marianna Wolff von Lüdinghausen

Dzieci

Józef Kos

Poślubił Mariannę Wolff von Lüdinghausen. Mieli czworo dzieci:

  • Mariannę
  • Konstancję
  • Jana – wojewodę smoleńskiego
  • Józefa – wojewodę inflanckiego

Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatów: gdańskiego i tczewskiego[2]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[3]. 5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[4].

Przypisy

edytuj
  1. Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 215.
  2. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 71.
  3. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  4. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]

Bibliografia

edytuj