Jan Krosnowski (zm. 1702)

Jan Krosnowski herbu Junosza (zm. 19 lipca 1702 roku w bitwie pod Kliszowem) – chorąży kamieniecki w latach 1691-1702, stolnik gostyniński w 1691 roku, pułkownik królewski, rotmistrz królewski w 1683 roku, sędzia kapturowy ziemi lwowskiej w 1696 roku.

Poseł sejmiku podolskiego na sejm nadzwyczajny 1693 roku[1].

Był elektorem Augusta II Mocnego z województwa podolskiego oraz z ziemi lwowskiej i przemyskiej w 1697 roku[2]. Jako deputat z województwa podolskiego podpisał jego pacta conventa[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 612.
  2. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 33, 39.
  3. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 20.

BibliografiaEdytuj

  • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673-1732 r., Lwów 1914, s. 283.
  • Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 55, 213.