Jan Mikołaj Stankiewicz

Jan Mikołaj Stankiewicz herbu Mogiła (zm. przed 25 maja 1657 roku) – marszałek sejmu zwyczajnego 1646 roku, pisarz wielki litewski w 1653 roku, ciwun ejragolski w 1635 roku, pisarz ziemski żmudzki w 1622 roku, dworzanin Jego Królewskiej Mości, członek Rady Konsultacyjnej Litwy Szwedzkiej w latach 1655-1656 ze starostwa żmudzkiego[1].

Jan Mikołaj Stankiewicz
Herb
Mogiła
Data śmierci

przed 25 maja 1657

Poseł Księstwa Żmudzkiego na sejm warszawski 1626 roku[2]. Poseł na sejm 1631, 1632 roku[3].

Poseł na sejm nadzwyczajny 1635 roku, sejm nadzwyczajny 1637 roku, sejm 1640 roku, sejm 1646 roku, sejm 1647 roku[4].

W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z Księstwa Żmudzkiego[5], podpisał jego pacta conventa[6].

Poseł sejmiku rosieńskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1650 roku, sejm 1653 roku, sejm 1655 roku[7].

20 października 1655 roku podpisał ugodę kiejdańską.

Bibliografia

edytuj
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 242.
  • Władysław Konopczyński, Kazimierz Lepszy, Akta Ugody Kiejdańskiej 1655 roku, w: Ateneum Wileńskie, r. X, Wilno 1935, s. 205 [33].

Przypisy

edytuj
  1. Andrej Kotljarchuk, The Pro-Swedish Advisory Council of the Grand Duchy of Lithuania in 1655-1656: the Origin, Structure and Fate of Members, w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, Zamek Królewski na Wawelu, [b.d.w], s. 328.
  2. Jan Kwak, Sejm warszawski 1626 roku, Opole 1985, s. 132.
  3. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 96.
  4. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 178.
  5. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  6. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 22.
  7. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 396.