Jan Odrzywolski

kasztelan czernihowski

Jan Odrzywolski herbu Nałęcz (zm. w 1652 roku) – kasztelan czernihowski w latach 1646–1652, starosta winnicki w latach 1638–1652, starosta żydaczowski w latach 1628–1638, strażnik wielki koronny w latach 1619–1621, w 1624 rotmistrz chorągwi kozackiej.

Jan Odrzywolski
Herb
Nałęcz
Rodzina

Odrzywolscy herbu Nałęcz

Data śmierci

1652

Żona

Marianna Gembicka
Anna Czuryło

Studiował w Dillingen w 1590 roku i w Padwie w latach 1592–1594[1].

Słynny zagończyk, rotmistrz wojsk kwarcianych w 1618 roku, uczestnik wojen moskiewskich, szwedzkich i tureckich oraz walk z Kozakami.

Poseł na sejmy 1639 i 1642 roku z województwa bracławskiego.

Protegowany hetmana Stanisława Koniecpolskiego, był katolikiem[2].

Jego żoną była Marianna Gembicka, wdowa po Franciszku Hieronimie Gostomskim[3] i Anna Czuryło (z. 1647), córka Marcina i Anny Jazłowieckiej[4].

Został zamordowany w 1652 roku po bitwie pod Batohem podczas rzezi polskich jeńców, aczkolwiek po kraju krążyły przez kilka lat pogłoski, jakoby uratował go dla okupu jakiś znaczny Tatar.

Przypisy

edytuj
  1. Marcin Broniarczyk. Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV. „Kwartalnik Historyczny”. R. CXIX, 2012, 2, s. 290.
  2. Petro Kulakovs'kij, Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.), w: Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 38 (2000), s. 66.
  3. Zbigniew Anusik, Dwa ostatnie pokolenia Tęczyńskich herbu Topór. Kilka korekt i uzupełnień dotyczących genealogii rodu, w: Przegląd Historyczny, 111, 2020, 4, s. 728-729.
  4. Zbigniew Anusik, Kasztelana sandomierskiego Mikołaja Spytka Ligęzy (ok. 1563–1637) sprawy rodzinne i majątkowe. Przyczynek do genealogii i dziejów gorzyckiej linii rodziny Ligęzów herbu Półkozic, w: Przegląd Nauk Historycznych R. XXI, nr 1 (2022), s. 97.

Bibliografia

edytuj