Jan Ossowski

Jan Ossowski herbu Gryf (zm. po 13 lutego 1601) – kasztelan zawichojski w latach 1598–1601, kasztelan połaniecki w latach 1585–1595, wojski sandomierski w 1585 roku, starosta robczycki w 1589 roku[1], podstarości nowomiejski.

W 1601 roku wyznaczony z Senatu jako lustrator do rewizji Mazowsza i Podlasia.

PrzypisyEdytuj

  1. W tym roku uzyskał potwierdzenie dożywocia na starostwo robczyckie wraz z Jadwigą Koniecpolską.

BibliografiaEdytuj

  • Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku. Wydał Michał Sierba, Warszawa 2017, s. XIV.
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy”. Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 203.