Jan Przemsza-Zieliński

Jan Przemsza-Zieliński (ur. 28 maja 1935 w Sosnowcu, zm. 17 maja 1999 r.) – historyk, regionalista, badacz dziejów Zagłębia Dąbrowskiego, dziennikarz i działacz polityczny

Jan Przemsza-Zieliński
Data i miejsce urodzenia 28 maja 1935
Sosnowiec
Data i miejsce śmierci 17 maja 1999
Sosnowiec
Zawód, zajęcie historyk

ŻyciorysEdytuj

W 1956 ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. był redaktorem gazety studenckiej "Młody nauczyciel" wydawanej przy Wyższej Szkole Pedagogicznej (1954-1956), nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym imienia Emilii Plater w Sosnowcu (1956-1957), dziennikarzem i redaktorem działu kulturalnego „Wiadomości Zagłębia” (1956-1962). W 1986 został doktorem nauk humanistycznych.

Członek Związku Młodzieży Polskiej (1948-1956), Związku Młodzieży Socjalistycznej (1957-1962) oraz PZPR (od 1958 roku). W 1962 r. został pracownikiem politycznym Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach w randze instruktora, a do 1968 był asystentem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Edwarda Gierka[1]. W latach 1968-1970 był zastępcą redaktora naczelnego do spraw artystycznych Ośrodka TV Katowice. W latach 1970-1980 redaktor naczelny "Wiadomości Zagłębia", a w latach 1980-1981 zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny Trybuny Robotniczej. W latach 1981-1982 był I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Sosnowcu, a następnie sekretarzem do spraw ideologicznych Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach (1982-1989). Delegat na IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR w lipcu 1981. Członek Egzekutywy KW PZPR w Katowicach (1980-1986) oraz wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej (1988-1990). Od 1981 był także członkiem Rady Nadzorczej Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch”.

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL (delegat na I Zjazd w 1983). Po rozwiązaniu PZPR w styczniu 1990 r. stanął na czele Grupy Inicjatywnej Związku Komunistów Polskich „Proletariat”. W latach 90. XX w. stworzył regionalistyczną oficynę „Sowa Press”, która wydawała czasopismo „Ekspres Zagłębiowski” oraz książki poświęcone Zagłębiu. Patron sympozjów oraz Klubu Kronikarzy Zagłębia. W 1997 otrzymał Nagrodę Miasta Sosnowca za działalność naukową i popularyzatorską. W 2002 r. w plebiscycie „Sosnowiczanin 100-lecia” Jan Zieliński znalazł się na drugim miejscu.

Jest pochowany na cmentarzu prawosławnym w Sosnowcu.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Obrona Śląska i Zagłębia w kampanii wrześniowej 1939 r., 1964
 • Sosnowiec 1972, Komitet Obchodów 70 lecia Miasta Sosnowca, Sosnowiec 1972
 • Zagłębiowskie bataliony Obrony Narodowej w kampanii wrześniowej 1939 r. oraz Szlak bojowy 55 rezerwowej DP /w/ Encyklopedia Wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim (1975)
 • Wyprawa po złoto (współautor z A. Koniecznym), 1980
 • Żołnierz nie odszedł bez walki, Katowice 1981 (310 ss.)
 • Pierwsze sto dni (współautor z A. Koniecznym), 1985
 • Jan Kiepura - chłopak z Sosnowca, 1987
 • Generał Jan Jagmin-Sadowski, Muzeum Śląskie, 1988
 • Księga wrześniowej chwały pułków śląskich. T. I. Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. ISBN 83-03-02883-9.
 • Księga wrześniowej chwały pułków śląskich. T. II. Sosnowiec: Sosnowiecka oficyna wydawniczo-autorska „Sowa Press”, 1993. ISBN 83-85876-06-5.
 • Zagłębie w walce o niepodległość, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo – Autorska „SOWA PRESS”, Sosnowiec 1991
 • Pół wieku muzyki – Kronika 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Jana Kiepury w Sosnowcu (1945 – 1995), Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo – Autorska „SOWA PRESS”, Sosnowiec 1996
 • Sosnowiec znany i nieznany, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo – Autorska „SOWA PRESS”, Sosnowiec 1997
 • Bal w Savoyu, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo – Autorska „SOWA PRESS”, Sosnowiec 1999
 • Chłopak z Sosnowca – Szkice do portretu Jana Kiepury, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo – Autorska „SOWA PRESS”, Sosnowiec 2002
 • Sosnowiec, gawędy o rodzinnym mieście, Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo – Autorska „SOWA PRESS”, Sosnowiec 2002

Sztuki telewizyjne i radioweEdytuj

 • Nie wszyscy sobie jutro powiedzą dzień dobry (1967)
 • Romeo z Samary (1968, tv)
 • Nie będzie zwycięstwa generale (1969, tv)
 • Czarna dama z Deptford (1969, tv)

OdznaczeniaEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, s. 1534
 • Informacje w BIP IPN

PrzypisyEdytuj

 1. Paweł Majerski: Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, 2002, s. 218. ISBN 83-916926-1-2.