Jan V Sas (rum. Iancu Sasul; zm. 28 września 1582) – hospodar Mołdawii w latach 1579–1582 z rodu Muszatowiczów.

Jan Sas
hospodar Mołdawii
Okres

od 1579
do 1582

Poprzednik

Piotr Kulawy

Następca

Piotr Kulawy

Dane biograficzne
Dynastia

Muszatowicze

Data śmierci

28 września 1582

Ojciec

Piotr Raresz

Był nieślubnym synem hospodara Piotra III Raresza. Zdobywszy sobie wpływy z Konstantynopolu, w 1579 przekupił dygnitarzy tureckich i objął tron mołdawski kosztem Piotra Kulawego. Próżny i niezrównoważony, pragnący bogactw, został zeń usunięty przez Turków w 1582 i uciekł do Polski. Tam został ścięty we Lwowie na prośbę sułtana.

BibliografiaEdytuj

  • J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970.