Jan Sebastian Szembek

Jan Sebastian Szembek herbu Szembek (zm. 8 kwietnia 1731[1]) – kanclerz wielki koronny w 1712 roku, wielkorządca krakowski w 1709 roku, podkanclerzy koronny w 1702 roku, referendarz koronny w latach 1699–1702, starosta biecki w latach 1695–1706, starosta grudziądzki, lubaczowski, różański[2], starosta łomżyński w 1706 roku[3], wielkorządca krakowski w latach 1706-1709, administrator żup krakowskich w 1703 roku[4].

Jan Sebastian Szembek
Ilustracja
portret Adama Manyokiego
Herb
Szembek
Rodzina

Szembekowie herbu własnego

Data urodzenia

ok. 1672

Data śmierci

8 kwietnia 1731

Ojciec

Franciszek Szembek

Matka

Zofia Pieniążek

Żona

Ewa Leszczyńska

Dzieci

Bihilda Szembek,
Barbarsa Szembek, s. Urszula OSBap

Odznaczenia
Order Orła Białego

Syn Franciszka, brat prymasów Stanisława i Krzysztofa, fundator Kolegium Jezuickiego w Łomży[1].

Poseł województwa krakowskiego na sejm 1693 roku[5].

W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego z województwa krakowskiego[6], podpisał jego pacta conventa[7]. Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z województwa krakowskiego[8]. W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[9].

Przewyższał brata zdolnościami, ambicją i energią i stał się właściwym twórcą wielkości swego rodu. Oddawszy się bezwzględnie na służbę Augusta II, zajął niebawem w jego otoczeniu pierwsze miejsce, zostając referendarzem wielkim koronnym w 1699 roku, później podkanclerzym koronnym i faktycznym kierownikiem polityki królewskiej. Po abdykacji Augusta II okazał mu najstalszą wierność, w roku 1712 roku nagrodzony kanclerstwem koronnym. Pełnił też urząd marszałka sejmu zwyczajnego w Warszawie od 22 grudnia 1701 do 6 lutego 1702.

Był członkiem konfederacji sandomierskiej 1704 roku[10]. Był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 roku[11].

Córka Bihilda Szembek wyszła za mąż za Jerzego Augusta Mniszcha. Pochowany został w kolegiacie warszawskiej.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Malanowska Aniela [red.]: 380 lat Szkoły Średniej Ogólnokształcącej w Łomży 1614–1994. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji "Historia pro futuro", 1994, s. 51-52. ISBN 83-85408-32-0.
 2. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy". Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 262.
 3. w tym roku uzyskał dożywocie na starostwo łomżyńskie, Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 357.
 4. Franciszek Leśniak, Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku, Kraków 1996, s. 274.
 5. Robert Kołodziej, "Ostatni wolności naszej klejnot". Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 573.
 6. Suffragia województw i ziem koronnych i W.X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego […], s. 5.
 7. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 20.
 8. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 349.
 9. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 305.
 10. Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, [b.n.s.].
 11. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.