Jan Wodyński (zm. 1616)

Jan Wodyński herbu Kościesza (zm. w 1616 roku) – wojewoda podlaski w latach 1613-1616, kasztelan podlaski w latach 1596-1613, sędzia ziemski drohicki w latach 1591-1596, podczaszy podlaski w latach 1587-1589.

W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym.

BibliografiaEdytuj

  • Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 238.
  • Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 196.