Jan Wojciech Rosnowski

łowczy lwowski

Jan Wojciech (Wojciech Jan) Rosnowski herbu Ogończyk (zm. w 1708 roku) – łowczy lwowski w latach 1694-1708.

Był członkiem konfederacji sandomierskiej 1704 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673-1732 r., Lwów, 1914, s. 413.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-­XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987, s. 384.